mobi à Üç Tarz-ı Siyaset ò read Ì moneyexpresscard

Yusuf Akçura · Üç Tarz-ı Siyaset text

mobi à Üç Tarz-ı Siyaset ò read Ì moneyexpresscard Þ Osmanlı Devleti zayıflayıp güçten düşünce Osmanlı aydınları devleti kurtaracak çareler aradılar Reçeteler içinde dikkate değer olanları ise Osmanlılık Türkçülük ve İslamcılık siyasetleri idi Akçura ünlü Üç Tarz ı SiyaseEteler içinde dikkate değer olanları ise Osmanlılık Türkçülük ve İslamcılık siyasetleri idi Akçura Osmanlıcılık İslamcılık ve Türkçülük akımlarını odak noktasına alan ve bu akımları birbiri ile karşılaştıran bir kitap Yazara ait görüşleri bulabildiğiniz gibi o dönemin Osmanlı coğrafyasında yaşanan olaylardan yola çıkarak bir fikir elde etme çabasına girebiliyorsunuz

epub ê · Yusuf Akçura

Osmanlı Devleti zayıflayıp güçten düşünce Osmanlı aydınları devleti kurtaracak çareler aradılar Reç Kazanlı Yusuf Akçura Osmanlı imparatorluğunun son yirmi yılında Türkçülük savaşına katılanlar arasında yer almıştır Yakın akrabaları bu düşüncesinin oluşumuna zemin hazırlamıştırAmcası İbrahim Akçura Türk dili ve edebiyatı konularında geniş bilgi sahibiydi ve geniş kütüphanesini Akçura oğlu Yusuf'un istifadesine sunmuştu Türkçülük çalışmalarında sonraları ün kazanacak olan İsmail Gaspirinski eniştesi idi ve onun düşüncelerinden etkilenmiştir Üç Tarz ı Siyaset kitabında parçalanmakta olan Osmanlı İmparatorluğunun daha güçlü bir şekilde beka ve inşası için takip edilebilecek üç ideolojiyi bilimsel bir metod ile inceliyor Her birini tek tek açıkladıktan sonra hangisinin iyi bir devlet yönetimi olacağının hepsinin Osmanlı Devletini ayakta tutacak güç olarak menfaatlerini ve mahzurlarının açıklıyor Bu üç tarz Osmanlılık İslamcılık ve Türkçülük'tür Osmanlılık'ı Fransa'nın liberal devlet anlayışından etkilenerek 2 Mahmut döneminde tatbik edilmeye çalışıldığından şimdi ise günümüze tatbiki imkansız bir yöntemideoloji olarak görmektedir İslamcılık ve Türkçülük ideolojilerinin her birinin kendine has menfaatları ve mahzurları olmasıyla birlikte net bir sonuca varamamaktadır Yusuf Akçura Makalesini şu soruyu yönelterek sonlandırıyor ''Müslümanlık Türklük siyasetlerinden hangisi Osmanlı Devleti için daha yararlı ve kabil i tatbiktir'' Bu uzun makale 1904 yılında Mısır'da yayımlanan Türk adlı gazetesinin 24 34 sayılı nüshalarında tefrika edildi

ebook Üç Tarz-ı Siyaset

Üç Tarz ı Siyasetnlü Üç Tarz ı Siyaset makalesinde bu üç akımın uygulanabilirlik ihtimallerini sorgulamıştırArka Kapak Osmanlı Devletinin temel devlet politikası olarak Osmancılık Pan İslamizm ve Türkçülük olmak üzere üç siyaseti karşılaştırarak incelediği iyi bir araştırma ve inceleme kitabı aslında biraz daha kafa yormak ve bir kaç kere okumak gerekiyor zira içinde ki kelimeler günümüz türkçesine çevrilmiş olsa da yine izler bırakıyor