CHARACTERS ´ De nieuwe man

CHARACTERS De nieuwe man

CHARACTERS ´ De nieuwe man ñ De scheepsbouwer Berend Bepol doener en denker is een vooruitstrevend en sociaal voelend man Hij wil niets liever dan het wegkwijnende gebied rond het Groningse Damsterdiep opstoten in de vaart der volken Voor zijn dochter Ilse heeft hij een stralende toekomst uitgestippeld Als het huwelijk van haar met zijn meesterknecht NieBepols wantrouwen nog verder Voor de bouw van diens moderne zeesleper wil hij geen plaats op de helling afstaan Niesten moet maar uitwijken naar het naastliggende weiland De argeloze afwijzing en de onvoorziene gevolgen ervan leiden tot een even magistraal als fataal hoogtepunt zoals alleen Rosenboom dat weet te schrijve. Very boring and repetitive

FREE READ ´ MONEYEXPRESSCARD.CO.UK · Thomas Rosenboom

T Niesten doorgaat heeft hij bovendien het voortbestaan van de werf veiliggesteld Maar de immer zwijgende Niesten wordt voor Bepol een helse obsessie Er kan geen woord van dank af hoe Bepol ook zijn best doet het hem naar de zin te maken Als zijn schoonzoon een spectaculaire order uit Duitsland in de wacht sleept groeit. Prachtig boek waarin een gedreven missie leidt tot een onbruikbaar resultaat De spanning groeit en komt tot als een verrassing binnen

Thomas Rosenboom · 1 CHARACTERS

De nieuwe manDe scheepsbouwer Berend Bepol doener en denker is een vooruitstrevend en sociaal voelend man Hij wil niets liever dan het wegkwijnende gebied rond het Groningse Damsterdiep opstoten in de vaart der volken Voor zijn dochter Ilse heeft hij een stralende toekomst uitgestippeld Als het huwelijk van haar met zijn meesterknech. Een erg goed geschreven boek je voelt nagelbijtend mee met Bepol's wanhopige pogingen om een relatie te vormen met Niesten 'De nieuwe man' is een roman waarin hartelijke opdringerigheid het onophoudelijk observeren van de ander en de geslotenheid van het podium een benauwend verbond aangaan Het is een tragedie in de beste traditie van de klucht een verhaal van schaamte vriendschap en verlangen