Brief aan Boudewijn Free download ç 0

review Brief aan Boudewijn

Brief aan Boudewijn Free download ç 0 ´ In harde onthullende maar bovenal tedere woorden schrijft Walter van den Broeck in 'Brief aan Boudewijn' hoe het ervoor staat met België Van den Broeck leidt de Belgische vorst door de cité de arbeiderswijk van Olen Zonder enige terughoudendheid en door hem rechtstreeks aan te spreken vertelt Van den BLgië Van den Broeck leidt de Belgische vorst door de cité de arbeiderswijk van Olen Zonder enige terughoudendheid en door hem rech. Ik denk dat ik net te jong ben voor dit boek Een heel gedetailleerde mooie beschrijving van de leefwereld van Kempische arbeiders in de jaren 40 en 50 en een vrij actuele eindconclusie maar het heeft me inspanningen gekost om het te doorworstelen Iets te weinig affiniteit met het tijdsgewricht

Free download Ø PDF, DOC, TXT or eBook æ Walter van den Broeck

In harde onthullende maar bovenal tedere woorden schrijft Walter van den Broeck in 'Brief aan Boudewijn' hoe het ervoor staat met Be. DNF p142Hoewel enkele heel mooie beschrijvingen getuige de post itjes in de kantlijn kreeg Walter van den Broeck mij maar niet mee in deze gedetailleerde beschrijving van de cité in de jaren ‘50 Noem het gerust een leeftijdsgebonden probleem ik kan mij simpelweg niet voldoende voorstellen bij wat er wordt verteld hoewel dat bij dit boek toch wel nodig is Ik ben ervan overtuigd dat mijn grootouders deze heerlijk zouden vinden maar ik ben er jammer genoeg gewoon te jong voor Maar de taal is die van een typische goeie Vlaamse schrijver oerdegelijk en je hongerig makend naar meer

Walter van den Broeck æ 0 review

Brief aan BoudewijnTstreeks aan te spreken vertelt Van den Broeck de koning alles wat hij wil vertellen en werpt zich aldus op als de tolk van de Belge. Een door en door Vlaams boek met woorden als Tnieffabriek of Toudfabrief een boek dat eigenlijk een lange lange brief is aan onze toenmalige koning Boudewijn die samen met de ganse koninklijke familie aanbeden werd door Walters moeder Walter groeide op in de jaren vijftig in een typisch Vlaamse arbeiderswijk te Olen aan de voet van de fabrieken die de bewoners tewerkstelde Walter neemt in zijn brief de koning en ook ons de lezers mee naar zijn dorp en de cité waar hij leefde speelde at droomde fantaseerde avonturen met indianen en cowboys naspeelde De tijd waarin mijn grootouders opgroeiden toen er nog geen tv was laat staan Playstation of internet een tijd waarin alles heel simpel was als je tot de arbeidersbevolking behoorde een tijd waarin je speelde ging werken trouwde kinderen kreeg werkte tot je kapot ging en vervolgens stierfEn dat is wat er in dit boek wordt weergegeven; een rondleiding door dit oude dorp langs de huizen en winkeltjes door de vele straatjes langs herinneringen en mensen de ene na de ander er zijn niet echt personages het dient niet meer dan als decor voor de brief voor Walters aanklacht tegen de levensomstandigheden van toen en hoe alles nu is veranderd hoewel hij niet kan ontkennen dat hij er ook met wat weemoed aan terugdenkt aan zijn zorgeloze kindertijd3sterren omdat het bij momenten door de vele opsommingen gedetailleerde beschrijvingen en de vele buren die tevergeefs met naam en toenaam werden genoemd om meteen te verdwijnen in de mist van mijn geheugen een beetje saai was maar daar tegenover staat het gevoel dat de schrijver wist op te roepen het beeld dat hij schetste van Olen en het dorp dat zo voor mijn ogen tot leven kwam dat mij op de één of andere manier aan Olen en zijn inwoners en vooral de kleine Walter vasthechtte