DOWNLOAD Houtekiet 107

READ & DOWNLOAD Houtekiet

DOWNLOAD Houtekiet 107 Ú Jan Houtekiet is een natuurmens die in zijn wildernis stroopt vrouwen neemt en zich vrij uitleeft in strijd met de macht van adel gerecht kerk wars van civilisatie Door een blijvende relatie met de boerenmeid Lien sticht hij een gezin dat de kern wordt van het dorp Deps waar Jan Houtekiet bouwt leidt in alles slaagt wat hij onderneemt en waaroJan Houtekiet is een natuurmens die in zijn wildernis stroopt vrouwen neemt en zich vrij uitleeft in strijd met de macht van adel gerecht kerk wars van civilisatie Door een blijvende relatie met de boerenmeid Lien sticht hij een gezin dat de kern wordt van het dorp Deps waar Jan Houtekiet bou. Houtekiet verscheen in 1939 Het is een boek van naam en faam dat iedereen kent maar verrassend weinigen gelezen hebben Het stond ook hier al een tijdje in mijn boekenrek in een uitgave binnen de reeks “Parels van de Nederlandstalige Literatuur” die in 2008 gratis of goedkoop verspreid werd via een dagblad Worstelen was het om dit boek uit te lezen Niet dat het dik is integendeel niet dat er weinig in gebeurt integendeel maar de stijl is verouderd en dan is het “hit or miss” bij mij Soms pakt het soms pakt het nietIk begrijp waarom dit boek zo’n ijkpunt is in de ontwikkeling van de Vlaamse literatuur bij uitbreiding zelfs in het Vlaamse culturele leven ‘tout court’ pardon my French maar echt boeien deed het me nietDat is eigenlijk vreemd want Walschap was een rebel naar mijn hart en van hem is ook die beroemde uitspraak dat een roman in de eerste plaats een verhaal is Dan had ik dit toch meeslepender verwachtWat rest zijn scènes De melk die uit de koe spuit als Houtekiet zijn Lien overweldigt in het begin van het boek nog geen veertig bladzijden later zijn daar al vier kinders van gekomen Houtekiet is een plattelandsmacho die god noch gebod kent maar uiteindelijk toch de liefde leert kennen ook al vindt hij dat aanvankelijk maar een ‘vrouwenwoord’ zoals schuren of versleten “Schuren Geen man merkt iets aan de vloer en opeens moet hij nodig geschuurd worden Versleten Men is diep gehecht aan een kledingstuk en plots is het versleten Zulk een vrouwenwoord is ook liefde” p209Grappig hoe zo’n oud boek plots erg herkenbaar wordtop die laatste zin na dan Dat is mooiOok de eindscène is terecht beroemd Houtekiet klimt omhoog de kerktoren in en hoog boven “de duffe kerk” waar hij niet moet meedoen met “prevelen of kruiskens te maken” kijkt hij uit over de velden“En hij voelde zich een met die oneindigheid waarin onvatbaar voor woorden en gedachten dat fijne raadsel zweeft waarvoor het sterven van Iphigénie hem aandachtig gemaakt had en dat ons allen boeien blijft in dit aardse leven” p230Een magistraal eindbeeld voor een helaas behoorlijk stroef gelezen romanillustratie Constant Permeke Liggende Boer 1928 1929

REVIEW Ý eBook, PDF or Kindle ePUB Ô Gerard Walschap

Ar blijft volslagen heiden Via zijn liefde voor Iphigénie ontdekt hij het belang van een aantal geestelijke waarden Als zij sterft heeft zij bij hem een metafysisch bewustzijn gewekt dat hem tot eenzame kosmische meditatie brengt In deze roman beeldde de schrijver zijn eigen levensideaal uit. 'Houtekiet' was zelfs voor aan fanatiek lezer als ik geen gemakkelijk boek De roman uit 1939 bedient zich uiteraard van enigszins gedateerde taal en aangezien Walschap een Vlaamse schrijver was heb ik met enige regelmaat de vertaalmachine van Google erbij moeten halen Dit mocht de pret van het lezen echter niet drukken want 'Houtekiet' is een fantastisch verhaal De ontwikkeling van de hoofdpersoon van angstwekkende vrouwenveroverende bruut tot zachtmoedig dorpshoofd en zijn eigen worstelingen hiermee is van alle tijden Het dorp dat hij sticht groeit zo goed en kwaad als dat kan Eerst vooral volgens zijn eigen eisen en inzicht maar naarmate de gemeenschap groeit voegt hij zich steeds meer naar de wensen van zijn dorpsgenoten Die hem van begin tot einde aanbidden bewonderen en lichtelijk vrezen Zijn strijd met gezag verwachtingen eisen groepsdruk en het geloof het enige mogelijk ietwat gedateerde deel van zijn strijd is de rode draad in een verhaal dat beschouwd en verklaard Dat er meer is in het leven beseft de moegestreden man als hij uit onvrede zijn zelfgebouwde dorp de rug toekeert en na 25 jaar zelfverkozen ballingschap terugkeert De vrouw die hij het meest lief heeft blijkt stervende en eindelijk leert de man over liefde Over wat er meer is in het leven Naarmate het boek zijn einde nadert vond ik het lastiger mijn aandacht erbij te houden Tegelijkertijd was ik onwijs benieuwd naar hoe dit verhaal af zou lopen De vlucht en terugkeer van Houtekiet luidde een schitterend einde in waarin hij eindelijk vrede vindt met zichzelf en zijn leven Dankzij de vrouwen en hun praatje welke hij altijd verfoeide met name dankzij één vrouw en haar woorden Zo spreekt zij vlak voor haar overlijden misschien wel de mooiste zin uit het hele boek ‘Ge zijt evenmin als ik geworden wat ge in u had Ge hebt ook liefde gemist En daarom hebt ge u nooit aan één vrouw kunnen houden’Een aanrader

Gerard Walschap Ô 7 DOWNLOAD

HoutekietWt leidt in alles slaagt wat hij onderneemt en waarover hij als patriarch met stambewustzijn heerst Wanneer langzamerhand de organiserende beschaving zich opdringt en er ook een pastoor op het toneel verschijnt vangt Jan deze onvermijdelijke evolutie verdraagzaam op hij bouwt zelf een kerk ma. Prachtig gewoon natuurlijke autoriteit met gaan en staan voor eigen keuzes een oergevoelsmens die zich niet in een keurslijf laat dwingen en al zeker niet door een of ander geloof TOP